ಟಿ.ವಿ.

ಪಯಣ

ಸುನಾಮಿ

ಸಾರ್ಥಕದ ಸಾವು!

ಚಲುವು..

ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕಳು…

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ! ( 42)

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ!- 41

ಅಮ್ಮ ಕಲಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ!

ದೀಪ

ಪರಾಜಯ…

ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆಯು ಮನ ಮೆತ್ತಿಹಳು

ಹರಿಯುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ ಸೇರಲೇ ಬೇಕು

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ! (40)

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ

ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು