Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ

ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಈ ‘ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ’ ಗೆ ಈಗ ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ದೀಪದ ಕಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೂರ್ತಿಯ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದ ನಾಜೂಕು ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ- ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನೀಳ ಹೆರಳು, ಹೆರಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಜಡೆ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು, ಕೈ ಬಳೆ, ಕಂಠಾಭರಣ, ತೋಳುಬಂದಿ, ಕರ್ಣಾಭರಣವಲ್ಲದೇ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ, ಕಾಲಂದುಗೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕೊರೆದ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆ, […]