Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕತೆ ಇತ್ತೆ?-ಭಾಗ 3

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕತೆ ಇತ್ತೆ?-ಭಾಗ 3 ಭಾಗ 3:- ಪಿತೂರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ಥಿಯರಿ ಎಂದರೇನು? ಆಂಗ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ! ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ’ಗೊಂಬೆ’? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಆದಿಕಾಲದ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಉಪಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇವೆ: ಮಾರ್ಸ್ ಗ್ರಹವನ್ನು God Of War ಎಂದೇ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವ ಮಾನವರು , ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ […]