ಜಲದ ಕಣ್ಣು – ಪುಸ್ತಕ ಓದು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾದ ಆತ್ಮ !

ಕೋತಿ, ಕನ್ನಡಿ ಸಂಗಮ

ಚಮಚ – ಗಜಿಬಿಜಿ – ಸ್ಮಾರಕ – ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ

ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ – ಶೂರ್ಪಣಕಿ ವಧೆ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಶೋಕಿಸುವುದೇಕೆ?

ಸಹನೆ

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ

ಸಲಿಗೆ – ಜೀವ – ಕಡಲು – ಚಿನಕುರುಳಿ

ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ರಾಣಿ ಗಾಯಡಿನ್ ಲೂ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ‘ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಸಾಯುವುದೂ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಕಿಸಬೇಡ’

ಹುಡುಕಾಟ

ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ

ಅಜ್ಜಿಮನೆ – ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸು – ರವೆ ಉಂಡೆ – ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಗಾಂಧಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರು

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ- ನಿತ್ಯನಾದ ನೀನು ಶೋಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ತಾಯಿಯ ಸಿರಿತನ

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ವಿಕಲ್ಪ” ಕಾದಂಬರಿ