ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೬: ಗೋಷ್ಠಿ ೨ – ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಂದ ಓದು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೬: ಗೋಷ್ಠಿ ೧ – ಆಸಹಿಷ್ಣುತೆ

ಮಹದಾಸೆಯ ಕನಸುಗಳು

ಪದ್ಮಗಂಧಾ (೨೦೧೬)

ಪದ್ಮಗಂಧಾ

ಗಾರ್ದಭ ಪುರಾಣ

e ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಹಾ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆ

ಮಿದುಳು ಎಂಬ ಕೌತುಕ

ಸೇತುಬಂಧನ (ಮೇ ೨೦೧೬)

ಸೇತುಬಂಧನ (ಮೇ ೨೦೧೬)

ಬಹುಮುಖಿ (ಮೇ ೨೦೧೬)

ಬಹುಮುಖಿ (ಮೇ ೨೦೧೬)

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಸದಾನಂದ” ಕಾದಂಬರಿ

ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಒರತೆ

ನನ್ನಮ್ಮ…!