Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದ್ರ

ಏ ಲಘು ಲಘು ಆರತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಪಾ ಏಷ್ಟೋತ್ತ ಮಾಡ್ತಿರಿ. ತಡಿಯೋ ಮಾರಾಯಾ ಇನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ನ ಆಗಿಲ್ಲಾ.ಲೇ ರಾಮಾ ಬಾಳಿ ಎಲಿ ತಂದಿ. ಅಯ್ಯೋ! ತಂದಿಲ್ಲಾ ಮರತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಎನ ಪಾ ನೀ ಹಿಂಗ ಮಾಡತಿ ತಲಿ ಚಿಟ್ಟ ಹಿಡಸತಿ.ಹೋಗ ಹೋಗ ಗುಡಿ ಹತ್ತರ ಸಿಗತಾವ  ತಗೋಂಡ ಬಾ ಸೈಕಲ ತಗೋಂಡ ಹೋಗ ಮತ್ತ. ಅಲ್ಲರ್ರಿ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾವಿನ ತೋಳಲು ಕಟ್ಟಿರ್ರಿ.ಹಾ ಕಟ್ಟಿನಿ ಮಾಲಿ ತಂದಿನಿ.ಹಾಲ ತಂದಿನಿ.ಕೈಶಾವಿಗೆ ಬಂದಾವ.ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕರ್ರಿ.ಅಲ್ಲಾ ಬಾಳಿ ಎಲಿ ಬಂದೂವು ಬಡಸರ್ರಿ. […]

ಕವಿ

ಕವಿ ತಂಪಕಾನನದಲಿ ಮನ ಚಲಿಸಿ ತನುಮನ ಚಲಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮೈಮನಪುಳಕ! ಭಾವ ಭಾವನೆಗಳ ನಿಗೂಢ ಕೈಚಳಕ, ವ್ಯಕ್ತ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಾಂತಚಿತ್ತ ಕಾವ್ಯ ಕವನದಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ. ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಯ ಘರ್ಷ ಇಂದ್ರಿಯಕೆ ಇಬ್ಬನಿಯ ತುಂತುರು ಸ್ಪರ್ಷ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂಚರದ ಸೋಗು ಕರಣಗಳಿಗೆ ತಾನನದ ಕೂಗು! ಅಂತರಾಳದಲಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಬಾಹ್ಯದೇಹವು ಅಲುಗದೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಅಂಕುರಿಸಿ ಚಿತ್ತದಲಿ ನೂರಾರು ಶಬ್ದ ಪದ, ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯ (ವ್ಯಕ್ತ) ಅರ್ಥಬದ್ಧ ಗಿಡಮರಗಳ ಆಸರೆಯಲಿ ತರುಲತೆ ತೂಗುತಿರೆ ಅಂತರ್ಯದ ಮಾತು ಭೇದಿಸಿ ಬರುತಿರೆ […]

ಬೇಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು

ಬೇಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು -ಸುರೇಶ ವೆಂ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿನ್ನ ಹಾದೀನ ಬ್ಯಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಬಾಳಣ್ಣ ಅವರು ಕಿಟೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮಹೀಂದ್ರಕರ್ ಚಾಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ‘ನೀವು ಸುರೇಶನ ಮನಿಗೆ ಹೋಗತೀರಿ, ಅವನ ಮನೆಯ ಹಾದಿಯೊಳಗೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ರಿ’. ಅಂತ ಕರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ‘ಅವನ ಹಾದಿಯೊಳಗ ನೀ ಇದ್ದರ ಬರತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರ ನಿನ್ನ ಹಾದೀನ ಬ್ಯಾರೆ ಅದ ಹ್ಯಾಂಗ ಬರಲಿ’, ಅಂತಂದರು. […]

ಪಾದ – ನಾಟಕ – ಸುರಂಗ – ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳು

ಪಾದ – ನಾಟಕ – ಸುರಂಗ – ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳು ಅದೊಂದು ದ್ರಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಅವಳೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮನ ತೊಡೆಯೇರಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವಳು ಇಳಿದಳೊಂದುದಿನ… ಅವಳದದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ… ಮಾನವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಟ್ಟ, ಗೌರಿಶಂಕರದ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟೇ ರೋಮಾಂಚಕ… ಐತಿಹಾಸಿಕ…. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ… ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಘಿಲ್ ಘಿಲ್ ನಾದ ನಡುನಡುವೆ ನಾಟಕ ಸೀನು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದಂತೆ..ಎದ್ದು ಬಿದ್ದಂತೆ… ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ತೆವಳುವಂತೆ ನಡುನಡುವೆ ಅಳುವಂತೆ… ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳ ಫ್ರಾಕಿನಷ್ಟೇssssssssss ಸುಂದರ.. ವರ್ಣಮಯ… […]

ಚಿನ್ಮಯಿ

ಚಿನ್ಮಯಿ ಕೈ-ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ‘ಶುಭಂ ಕರೋತಿ’ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮುದ್ದು ಚಿನ್ಮಯಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ-“ಅಮ್ಮಾ, ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು?” ಎಂದಳು. “ಮುದ್ದೂ, ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ” ಎಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ- “ಏಯ್, ಹೋಗ ನೀ ಬರೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಿ. ನಂಗ ಚಂಪಾಮಾಮಿ ಹೇಳ್ಯಾರ, ದೇವ್ರು ನನ್ನಂಥ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಲ ಎಂದೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಏಳೂದಿಲ್ಲಂತ, ಮಕ್ಕಳಂದ್ರ ಅಂವಗ ಭಾಳಾ ಪ್ರೀತಿ” ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದಳು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ […]

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ತತ್ವಪಥದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ (short cut) ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸಂಸ್ಕರಣವಾಗಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಬರುವತನಕ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಆ ಬಳಿಕ ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ- ಏಷಾ ತೇಽಭಿ ಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋಗೇ ತ್ವಿಮಾಂ ಶೃಣು I ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ II ಈ (ಸಮತ್ವದ) ವಿಷಯವನ್ನು, ಹಿಂದೆ, ಸಾಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ (ಜ್ಞಾನ-ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ) ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ‘ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ’ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೋ, ಇದರಿಂದ […]

ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ

ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೂ ಅವನ ಪೋಷಕಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಸುಂದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯಾಸ್ತಮಾನಗಳನ್ನೂ ಸೋಜಿಗದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ನಲಿಯುತ್ತ, ಅದು ನಮಗೀಯುವ ಆಯುರಾಗ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅರ್ಘ್ಯ ನೀಡುತ್ತಲೇ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಶಾಖಾದಿಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನೂ ಚಳಿ-ಗಾಳಿ-ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆಗಳನ್ನೂ ’ಬದುಕಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಅನುಭವಗಳು’ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಭಾವ ನಮ್ಮದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾದ ಸನಾತನಧರ್ಮೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಸಂವತ್ಸರವೂ, ಆಯನವೂ, […]

ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹೊಸ ಅನುಭವ….. https://goo.gl/Q7s6Xj ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ… ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಮಿಂಬರಹ (ಬ್ಲಾಗ್), ಸಮಾಚಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ/ನಾಟಕ/ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವರ, ಪುಸ್ತಕ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಓದಲು ಲಭ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕಲು ಸುಲಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆ…ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ…. ಇಂದೇ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.. ಲಿಂಕ್ https://goo.gl/Q7s6Xj        

‘ಜಯ’ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

‘ಜಯ’ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ – ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ‘ಮಹಾಭಾರತ’ ಎನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸ ಕಥನಕ್ಕೆ – ‘ಜಯ’ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕಥನದ ಅಂತರಂಗದ ಹೆಸರು. ‘ಜಯೋನಾಮ ಇತಿಹಾಸೋsಯಂ’. ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯನಾಮವಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯಕ್ಕೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ‘ಮಹಾಭಾರತ’ ಎನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸ ಕಥನಕ್ಕೆ – ‘ಜಯ’ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕಥನದ ಅಂತರಂಗದ ಹೆಸರು. ‘ಜಯೋನಾಮ ಇತಿಹಾಸೋsಯಂ’. ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯನಾಮವಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯಕ್ಕೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧು ಎಂದು ಕೃತಿಕಾರನೇ ಸೂಚಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಕಾವ್ಯನಾಮ. […]