ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾರ ಕೊಡುಗೆ

ಗಡಿಯಾರ – ಶರಾಯಿ – ಕೋಲು – ಅಸು

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಭಾಗ ೩

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಭಾಗ ೨

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ – ಭಾಗ ೧

ಜಯಂತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇಕು

ಮೃದುವಚನ – ಭಕ್ತ – ಕರ್ಪೂರ – ಅಣ್ಣ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ- ಆಮೆಯಂತೆ ಅಂತರ್ಮುಖ-ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಿಳಿ

ಓ…ಸಮಾವೇಶ ಸುಮ್ಮನೆ ಆವೇಶ

ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

‘ಕಲೆಯಾಗಿಯೂ ಅರಳಬಹುದು’

ತಾಳ – ಸೊಂಟ – ಕಿತ್ತಳೆ – ಅವಮಾನ

ರಾಜಸ್ಥಾನವೆಂಬ ಸ್ವರ್ಗದ ತುಣುಕು

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಶುಭಾಶುಭಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ