‘ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಲರವ

ಮಧುರ – ಮಧುರ – ಮಧುರ – ಪುನಃ

‘ರಂಗಪರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಸ್ತು ಕಾಯೋದು ಅಲ್ಲ’

‘ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’

ಯಜ್ಞ ಎಂದರೇನು?

ರಂಗ ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನುಸಿರು…

ಸಹಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತು

ಕನಲಿಕೆ – ಕಾಲುನೋವು – ಅಂಗೈ – ಉರಿ

ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸಿದ ‘ಗುಗ್ಗು’ವಿಗೆ ನೂರು…

ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಭಾವಬಂಧನದಲಿ…

ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ವಗಳು

ಅನಗತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡು

ದಯಾಮರಣವೋ ಪ್ರಿಯ ಮರಣವೋ

ಯೌವನದ ಉತ್ಸಾಹ, ಉನ್ಮತ್ತತೆಯ ಅಪಾಯ

ಸುಕುಮಾರಿ – ಕಾಲುವೆ – ಸರತಿ – ಪ್ರಸಾದ

ಸುಕುಮಾರಿ – ಕಾಲುವೆ – ಸರತಿ – ಪ್ರಸಾದ

ವೃತ್ತಿ–ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪರಿಪಕ್ವ ಕಲಾವಿದ

ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸು