ತಲಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಚಿತ್ತದ ವಿಮರ್ಶಕ

ತೊಂಬತ್ತು ತುಂಬಿದ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ತುಡಿತ

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 1

ಲೌಕಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸದಿರು

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 2

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 1

ರೊಕ್ಕ ಮಾಡು ನನಗೆ

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿರಲಿ

ಪರೀಕ್ಷೆ – ಅಂಕ – ಫಲಿತಾಂಶ

ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲಾರ್ಥ

ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಒಲಿದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಚೂಟಿ – ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು – ಮನೆಬಾಡಿಗೆ – ಛಾವಣಿ

ಕರ್ಮವು ಬಗ್ಗಡವಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವನತಿ