“ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಈದುಲ್‌ ಫಿತ್ರ್”,

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಡು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರು!

ಪರೀಕ್ಷೆ – ಅಂಕ – ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಹಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತು

ದಯಾಮರಣವೋ ಪ್ರಿಯ ಮರಣವೋ

ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು; ಛಲವಿರಲಿ

ಇದು ಎಂಥಾ ಲೋಕವಯ್ಯಾ

ಯಾಕ ಹಿಂಗ?

ಚಂಪಾ ಕಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇನಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ?

ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಮಗಾ!

ಜಯಂತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಓ…ಸಮಾವೇಶ ಸುಮ್ಮನೆ ಆವೇಶ

ನವೆಂಬರ್ : ಸರ್ಕಾರಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ

ಆಟಕ್ಕೆ ದಣಿವಿಲ್ಲ, ಧಣಿಯಿಲ್ಲ

ಆಟಕ್ಕೆ ದಣಿವಿಲ್ಲ ಧಣಿಯಿಲ್ಲ

ಮೀಸಲಾತಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾಡಿ