ಜಯವಿಜಯರೆಂಬ ಸೋದರರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾದರು

ಇಸ್ಲಾಂಪುರವೆಂಬ ಮುಸ್ಲೀಮರೂರು

ಕರ್ಮಕಾಂಡ – ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು – ತಾಯಿಬೇರು – ಎಲೆಲೆ

ಫಾಲ್ಗುಣನಿಗೆ ನಮನ

ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು ಸಾಹಿತಿ ಆಗಲಾರ

ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬರಲು!

ಇಲ್ದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪಾದ್ರಿ ಪುರಾಣ

ವಿದೇಶಿ ನೆಲದ ಭಾರತಪ್ರೇಮಿ ಮೇಡ೦ ಭಿಕಾಜಿ ಕಾಮಾ

ಕರಿ-ಲಡಕಾಸಿ-ಹಟ-ಬಿಂಕ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ವ್ಯಥೆಗೆ ವಶನಾಗದ ಸಮಚಿತ್ತದ ಧೀರ

ಅಮೆಜಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಿಂಡಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಗೆ …

ಚಿನ್ನದ ಕಡ್ಡಿ

ಸ್ವಪ್ನ ನಾಟಕ ವಾಸ್ತವ ಲೋಕ

ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಕತೆಗಳ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೋಡಬಾರದು

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

ಗಮಕ ಮಯಸಭಾ ನಿರ್ಮಾಣ- 2

ರಾಷ್ಟ್ರಗುರು ಭಾರತರತ್ನ ಪಂಡಿತ ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ

ಹಾರೋಣ ಬಾ