“ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಈದುಲ್‌ ಫಿತ್ರ್”,

ದುಷ್ಟತನದ ಸ್ನೇಹಫಲ!”,

“ರಾತ್ರಿಗಳು”

“ಯಾವ ನಾನು?”,

“ಶ್ರೇಯಾ ಸಿರಿಕಂಠಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ”

“ಬೌದ್ಧಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ರಂಗಭೂಮಿ”

“ಕಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಸವಾರ”

“”ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನನ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿಂತನೆ”,

“ಶಾಂತಿ ಬೇಕೇ? ದೋಷ ಕಾಣಬೇಡ!”

“ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ”,

“ಮೌನಗರ್ಭದ ಮನ್ವಂತರ”

“‘ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾಲಾಳು’: ತೀಸ್ತಾ ಸೆತಲ್ವಾಡ್ ನೆನಪುಗಳು”

ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ?

ಕಾವ್ಯಗಂಧಿ ವಿಚಾರ–ವಿಹಾರ

ಕಲ್ಗಡಿಗೆ!

“ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಂಗೀತ: ಕದ್ರಿ ಕನಸು”

“‘ಸ್ವರಾತ್ಮ’ನ ಏಕಾಂಗಿ ಆಲ್ಬಂ…”

“ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ‘ಗೊಂಬಿ ಆಟ’”,