ಗಂಗೆ

ಮಹಾರ್ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಾದ ಮಹಾತ್ಮ

ಧರ್ಮಸಂಕಟವನು ಎದುರಿಸಿದವನ ಕಥೆ

ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊ

‘ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ’-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ದುರಹಂಕಾರಿ ಕುದುರೆ

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ- ಅಮ್ಮನೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನೇ

ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ!

ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗೆ?

ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಥೆ ನವಿರು ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ

ಯಕ್ಷಲೋಕದ ಶತಕ ಧ್ವಜಕದ್ರಿಯ ಶರತ್

ಕಾರ್ನಾಡರ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ – ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ

ಶಿಕಾರಿ ಕಥೆ- ನರಭಕ್ಷಕ ಬಲು ರೋಮಾಂಚಕ

ಯಾರಿಟ್ಟರೀ ಚುಕ್ಕಿ…..!

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಗಿರಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪನ್ನೀರು!

ಕಥೆ ಮಧ್ಯಬಿಂದು- ಸಾವಿನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನೆಂಥ ದ್ವೇಷ?

ದೇವರಿಗೆ ಹೋದೆವು ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ- ಈ ಊರೊಳಗಿಷ್ಟು ಉತ್ಪಾತವೇನೋ

ರಾಜಕಾರಣ