ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ “ಮಾಯಿ ಕೆಂದಾಯಿ”

“ನಿಲ್ಲಿ, ನೆನಪುಗಳೇ , ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ, ಗುರುತನೊಂದ ಬಿಟ್ಟು…‌”???

ಕಲಾವಿದೆಯ ಕೈಚಳಕ

ಉತ್ತರಾರ್ಧ- ಪುಸ್ತಕ_ಪರಿಚಯ

ಹೀಗೊಬ್ಬ ‘ಕನಸು’ಗಾರ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ಕಥೆ..

ಕೂರ್ಮಾಸನ

ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕಳು…

ನವರಾತ್ರಿ

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ! ( 42)

ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಸಂತೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾನು…

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಬೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ