ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಗೊಂಬೆ

ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚದೆ ಆತ್ಮಸುಖ ಪಡೆ

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (9)

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ-೪

ಅಮ್ಮಾ ನನಗೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳೆ

ಯಹಾ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ… ಕಿಸ್ನೇ ಜಾನಾ…

ಕರ್ಣಚೈತ್ರನ ಪರ್ಣಶಾಲೆ

ಆತ್ಮಸುಖಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಬಾಳಿನ ಗಿಡ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಬದುಕಿನ ರಮ್ಯಕಥನ

ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿ

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ- (8)

ಬತ್ತಿದ ನದಿ

ಪೆಟ್ನೆ…!

ಜಾನೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ವೋ ದಿನ…

ಪಾಪು ಕೈಬರಹವೂ ಪದಮಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯೂ!

ನಾಡೋಜ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ನಿಧನ

ಸರ್ವ ಜೀವರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತರು