ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು

ಮಹಮೂದ್ ಗಾವಾನ್

ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಗೆ ಸಾಮಗಾನ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ

ಅಟ್ಟದಿರಿ.

ಒಂದ್ SECOND

ನಿಜವಾದ ದಾನ

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಅನುಭವವೇ ಕವಿತೆಯಾದಾಗ

ಡಾ . ದ . ರಾ . ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ೧೨೫ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – ೨೦೨೦  ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಹೋಮದ ಪರಿಕರಗಳು

ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ

ನೀರ ಮೇಲೆ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ 75ರ ಯೌವನ

ಕವಿತೆ- ಎದೆಯ ಸೀಳಿದರೆ

ದಲಿತ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗಿಗಳು

ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಂಧು, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶತ್ರು

ಫಿಲ್ಮಾಹೊಲಿಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವ ೨೦೨೦

THE INSPECTOR GENERAL

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಯಿ