ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ…

ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಸಾವು

ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಂತರಂಗ!

ಹೀಗಾಗಿತ್ತು  ಜಗಳ

ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ

ಕುಶಲವೇ… ? ಕ್ಷೇಮವೇ…?

ಕಲ್ಲುಕಾಂಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವದ ಯೋಗಿ

ಸರ್ವೇಜನಾ: ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (19)

ನಾನು ಮಂಡೋದರಿ…

“ದಿವಂಗತ ಬೂದು ಗುಂಬಳ ಕಾಯಿ”

ರೋಣುಗಲ್ಲು!

ಊರನ್ನು ನಾಮಫಲಕ ನುಂಗಿತ್ತ….!!!!

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲು ನಾ ಕಾಣೆ

 ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ

ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ  ಅಲಂಕಾರ….!

ಮುಂಬರುವ ಗಳಿಗೆಗಳು ಜಾರುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ…