Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಸಾಗಬೇಕು ಒಂದಾಗಿ

ಸಾಗಬೇಕು ಒಂದಾಗಿ
ಇರುಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗುತ ಮೂಡುವ ವೇಳೆ
ದೂರ ದೂರ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು
ಅಲೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ದಂಡಿ ಗುಂಟ
ಬಡಿಯುವಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಕೂಡಬೇಕು
ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಚೆಂಬೆಳಕಿನ ಕಲರವ
ಮೂಡುವವರೆಗೂನಿನ್ನಬಾಹುಬಂಧನದಲ್ಲಿರಬೇಕು
ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ನಾ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು.

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

Leave a Reply