Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಹಾವು – ಚಿತ್ತ – ಪುಳಕ – ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ

ಹಾವು – ಚಿತ್ತ – ಪುಳಕ – ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ

ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಿಂದ
ಕಳ್ಳ ಧಂದೆ ಖದೀಮರಿಗೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ
ಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹರಿದಂತೆ..
ಅನುಭವ ಭಯಾನಕ…

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ
ಮೈಯಲ್ಲಾ ಪುಳಕ..
ಚಿತ್ತ ನಿರಾತಂಕ……

Leave a Reply