ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?

ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

Leave a Reply