ಎಚ್ಚರಾ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯ್ತು

ಎಚ್ಚರಾ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯ್ತು

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗ ಸಂಗೀತದ ದಾಖಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಬರ್ಟೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ, ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಗೀತರಚಿಸಿದ, ಅಕ್ಷರ ಕೆ. ವಿ. ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ, ಮೂರುಕಾಸಿನ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಾಡು.

Leave a Reply