ಶಿಶಿರಕುಸುಮಾಮೋದೋಚ್ಛ್ವಾಸಮ್

ಶಿಶಿರಕುಸುಮಾಮೋದೋಚ್ಛ್ವಾಸಮ್

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಸಂಗೀತ’ಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ನಾಟಕ: ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ । ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೧೯೯೩ । ನಾಟಕಕಾರ, ಗೀತಕಾರ: ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ । ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ

Leave a Reply