ಚೌಕಿಯೊಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಮೇಲಿನ, ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸವಿದರೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ, ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಚೌಕಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು.

courtsey:prajavani.net

https://www.prajavani.net/artculture/art/photos-back-stage-yakshagana-673195.html

Leave a Reply