ಬಂಡೆನಕಾ ಬಂಡಿಗಟ್ಟಿ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ.ಹೆಗ್ಗೋಡು

ಅಭ್ಯಾಸಮಾಲಿಕೆಯ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ: ಫಣಿಯಮ್ಮ.ಹೆಚ್.ಎಸ್

೩೦ ಆಗಸ್ಟ೨೦೧೯, ಸಂಜೆ೬೦೩೦ಕ್ಕೆ ನೀನಾಸಮ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ.

ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಬನ್ನಿ

 

Leave a Reply