ಧಾರವಾಡ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜಿ

ದಿ. ಸ್ವಾ . ವೆಂ . ಆಚಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಗಂಗಾವತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಧಾರವಾಡ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜಿ

ಉನ್ನತಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ,  ದಿನಾಂಕ:ಮಾರ್ಚ 15 ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ : 6 : 30 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ : ಸೃಜನಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಧಾರವಾಡ.

ಟಿಕೇಟ್ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ:- ಹೊಟಲ್ ಮಧುರಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ Old SP Circle; ರಾಧೇಯ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ Subhas Road -9448103303;

ಹೊಟಲ್ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ Suvarna Petrol Pump;ಅನಗಾ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ Old SP Circle:8151833111 ;

ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲ Subhas Road:9845447002 ;ಹುದ್ದಾರ & ಸನ್ಸ್ Line Bazar : 9743626434

ಜೋಶಿ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್: 9448862198 ; ಸೃಜನಾ ರಂಗಮಂದಿರ 9555064493 / 73 ;ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾ ಹಾಲ್ ಎಮ್ಮಿಕೇರಿ

Mind Seed Consultant Pvt . Ltd ( Oswal Tower ) : 9448145311

ಟಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 95350 64493 / 95350 64473

Leave a Reply