ಫಿಲ್ಮಾಹೊಲಿಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವ ೨೦೨೦

[videopress XxGqfrwO]

ಫಿಲ್ಮಾಹೊಲಿಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ  ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವ ೨೦೨೦

ದಿನಾಂಕ  :  ೦೨ಫೆಬ್ರವರಿ೨೦೨೦;

ಸ್ಥಳ        : ನಯನ ರಂಗಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹಕಾರ  : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ;ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ

ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟನರ್- ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್

ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟನರ್- ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ.

Leave a Reply