ಜೀಕೆ ಮಾಸ್ತರರ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ

ವಿಶ್ವಪಥ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ( ರಿ ):- ಡಾ . ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ:-

”ಜೀಕೆ ಮಾಸ್ತರರ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ” . . an age bar love story

ರಂಗರೂಪ – ವಿನ್ಯಾಸ – ನಿರ್ದೇಶನ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೀನಾಸಂ

ಸಂಗೀತ: ಸತ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ;    ದಿನಾಂಕ: 7ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಶನಿವಾರ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 7 : 30ಕ್ಕೆ ;  ಸ್ಥಳ:  ಕೆ . ಹೆಚ್ . ಕಲಾಸೌಧ , ಹನುಮಂತನಗರ (ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ) . o / vikasam studios ( f / vikasam studios @ / vikasam studios 9916863637 9945977184

ಪ್ರವೇಶ ದರ: ರೂ೧೦೦/-

Leave a Reply