ಹೊನಲು

ಹೊನಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ನುಡಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯೆ ಮನದಿ ಹರುಷದ ಫಸಲು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು , ಸನ್ಮಾನ , ಸಂಗೀತ , ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ 01 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ದಿನಾಂಕ ಗುರುತು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ . ಸ್ಥಳ : ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಗಳ , ಜೆಪಿ ನಗರ ಮೊದಲ ಹಂತ , ಬೆಂಗಳೂರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ

Leave a Reply