ಕನ್ನಡ

ಸ್ಟಾಂಡಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ    ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಓಪೆನ್ಮಿಕ್

ಕನ್ನಡ‘. ದಿನಾಂಕ:ಶನಿವಾರ ೧೮ನೇ ಜನವರಿ,ಸಂಜೆ ೪ ರಿಂದ ೬ಗಂಟೆ

ಸ್ಥಳ:ಕ್ರೇಝಿಫೋಲ್ಡ್ಸ್೧೨,೧೦ನೇ ಬಿ ಮೇನ್,೩೧ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ೪ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ್ವ,

೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

Leave a Reply