ಕೀರ್ತಿ- ನೆನಪು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಸಹಯೋಗ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆ,ಧಾರವಾಡ

‘ಕೀರ್ತಿ’ ನೆನಪು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು:ಡಾ.ಎಮ್.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ,ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,

ಎ.ವ್ಹಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ಕುಮಟಾ

ಉಪಸ್ಥಿತಿ:ಡಾ.ರಮಾಕಾಂತ ಜೋಶಿ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,ಧಾರವಾಡ

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ:ಡಾ.ವಿ.ಟಿ.ನಾಯಕ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,ಧಾರವಾಡ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೮,೨೦೧೯.ಶುಕ್ರವಾರ,ಸಮಯ- ಸಂಜೆ ೦೬ಗಂಟೆಗೆ

ಸ್ಥಳ:ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ, ಧಾರವಾಡ

ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವವರು;ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರು

ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆ,ಧಾರವಾಡ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ, ಧಾರವಾಡ

Leave a Reply