ಕಿವುಡು ಸಾರ್ ಕಿವುಡು

ನೆನಪು ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕದ  2 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
ಕಿವುಡು ಸಾರ್ ಕಿವುಡು ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ 30ನೇ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
01 – 02 – 2020 ಶನಿವಾರ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 4 . 30 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 7 . 00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳ : ಸೇವಾ ಸದನ , ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ರಚನೆ : ಎಂ . ಎಸ್ . ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ನಿರ್ದೇಶನ : ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ. ನಿರ್ವಹಣೆ : ದಿಲೀಪ್ ಬಿ . ಎಂ

Leave a Reply