‘ಪ್ರವೇಶ’ಥಿಯೇಟರ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್

ಪ್ರವರ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟುದಿಯೋ, ಎರೆಡು ದಿನದ ‘ಪ್ರವೇಶ’ ಎನ್ನುವ ಥಿಯೇಟರ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸ್ಥಳ:ಪ್ರಭಾತ ಕಲಾಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ:೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ ಜನೇವರಿ; ಸಮಯ:ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ಗಂಟೆ ಇಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ೪.೦೦ರ ವರೆಗೆ

Leave a Reply