ಗಿರಡ್ಡಿ ನೆನಪಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ- ಭಾಗ ೧

ಗಿರಡ್ಡಿ ನೆನಪಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ- ಭಾಗ ೧

ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಧಾರವಾಡ ವತಿಯಿಂದ ದಿ.೨೨-೯-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ

ಗಿರಡ್ಡಿ ನೆನಪಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ- ಭಾಗ ೧

ವಿಷಯ : ‘ಪೂರ್ವಜರ ನಿವಾಸಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು: ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಚಿಂತನೆಗಳು’
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು : ಪ್ರೊ.ಮಕರಂದ ಪರಾಂಜಪೆ – ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಶಿಮ್ಲಾ

Leave a Reply