ಜಲದ ಕಣ್ಣು – ಪುಸ್ತಕ ಓದು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

ಪ್ರೊ. ಎಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅವರ ಜಲದಕಣ್ಣು – ಪುಸ್ತಕ ಓದು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ
ಪುಸ್ತಕ ಓದು: ಡಾ. ಸುಷ್ಮಾ ಕೆ ಏನ್
ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು : ಡಾ. ಏನ್ ಎಸ್ ತಾರಾನಾಥ

ಪ್ರೊ. ಎಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ರಸಸಂಜೆ
ದಿನಾಂಕ: ೦೩- ೦೬- ೨೦೧೭
ಸಂಜೆ ೪ ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಭಾಂಗಣ, ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜು,
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು

Leave a Reply