ಮಾಯಾ ಬೇಟೆ

ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ;  ಡಾ | | ಕೆ . ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರ “ಮಾಯಾ ಬೇಟೆ”.

ನಿರ್ದೇಶನ : ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಸಿ . ಸಂಗೀತ : ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಎಂ . ಎಸ್, ಪ್ರಸಾಧನ : ಜಯರಾಜ್ ಹುಸ್ಕೂರ್, ಬೆಳಕು : ಮಂಜುನಾರಾಯಣ

ದಿನಾಂಕ:೨೩/೦೨/೨೦೨೦ ರಂದು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಳ : ಎನ್ , ಎಸ್ , ಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಥಿಯೇಟರ್ , ಕಲಾಗ್ರಾಮ , ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹಕಾರ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಂಗಳೂರು

ENTRY FEE RS . 100 /

Leave a Reply