ಸಂಕ್ರಾತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ನಟರಾಜ್ ಎಂಟರ್ ಟೈನರ್ಸ:-  ಸಂಕ್ರಾತಿ ಸಂಭ್ರಮ

A musical show by – nataraj entertainers

ದಿನಾಂಕ:೧೫/೦೧/೨೦೨೦ ನೇ ಬುಧವಾರ, ಸ್ಥಳ:ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ,೮೦ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ,

ಬನಸಂಕರಿ ೩ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು -೮೫

Leave a Reply