ಒಂದ್ SECOND

ವಿಮೂವ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಅನುವಾದಿತ ಅ ಪೈ ಪೆಂಗ್‌ರ ಚೀನಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ  ಆಧಾರಿತ  ಒಂದ್ SECOND ರಂಗರೂಪ – ನಿರ್ದೇಶನ : ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ; PERFORMED BY ANIRUDH MAHESH

ದಿನಾಂಕ:29/01/2020;  7.30pm;  ಸ್ಥಳ: RANGA SHANKARA

Leave a Reply