ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೧ – ಸಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಜೆ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೧ – ಸಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಜೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಮಾಧವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

Leave a Reply