ಬಾಲ್ಯವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿ ಬಾ

ಬಾಲ್ಯವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿ ಬಾ….
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ 1940 ರಿಂದ 1985 ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಂತರೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು… ನಾವು ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆ…
. ಹೊರಗೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಆಗಲಿ, ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವಾಗ ಆಗಲೀ ಎಂದೂ  helmet ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಲಿಲ್ಲ.
. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವವರೆಗೂ ಬಟಾಬಯಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಟ… ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಣದಷ್ಟು ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಮನೆಯ ಧ್ಯಾನ.
. ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ…. Internet friends   ಜೊತೆಗಲ್ಲ.
. ನೀರಡಿಕೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಳಕ್ಕೆ ಬೊಗಸೆಯೊಡ್ಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದವರು ನಾವು ಬಾಟಲಿ ಕಂಡವರಲ್ಲ.
. ಒಂದು  glass juice ನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಹಂಚಿ ಕುಡಿಯುವದು ಏನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ.
.ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ಉಂಡೂ ಸಪೂರವಾಗಿದ್ದವರು.
. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲು ನಡೆಯುವದೆಂದೂ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆನಿಸಿದ್ದೇಯಿಲ್ಲ.
. ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧಕ ಪೇಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಿರದ ಕಾಲವದು… ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ ಚಹಕ್ಕೂ ತತ್ವಾರ.
. ನಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳೆಂದೂ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ… ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು, ಬೆಂಡು, ದಂಟು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಿಕೆಗೆಗಳದ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.
. ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಥೇಚ್ಛ ಪ್ರೀತಿಯಿತ್ತು.
. ಮಾವುದೇ ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗುವ ಪರಿಪಾಠವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಸುಖವೇ ಇರಲಿ ದುಃಖವೇ ಇರಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರದೂ… ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ.
. ಆಗ ಪೋಟೋಗಳು ಅಪರೂಪ. ಇದ್ದರೂ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರಗಳು ಆದರೆ ಅನುಭವಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಮಯ.
. ನಮ್ಮದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಲೆಮಾರು… ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.
. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ವೇಗದ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
. ಬೇಕೆಂದವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಸಮರ್ಥ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಬಹುಶಃ ಇಂಥದೊಂದು ತಲೆಮಾರು ಉಳಿದವರಿಗಿನ್ನು ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.
(ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂದೇಶದ ಅನುವಾದ- ಕೃಷ್ಣಾ ಕೌಲಗಿ.)

Leave a Reply