ಕಲಾವಿದೆಯ ಕೈಚಳಕ…!

ಕಲಾವಿದೆಯ ಕೈಚಳಕ…!
ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ಮಾಡುವೆ, ವರಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಅಥವಾ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಧು ಅಥವಾ ವರನ ಕಡೆಯವರೇ ಸ್ವತಃ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವೆ, ಮುಂಜಿ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಕುಶಲಿಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದೆಯ ಹಸ್ತ ಕೌಶಲದಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಗರೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಭೇದದ ಕಲೆಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅದ್ಭುತ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶಿಸ್ತು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ್ಮನೆ ಮುತ್ತು

Leave a Reply