ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕ ಸ್ಮೃತಿ ೨೦೧೮

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕ ಸ್ಮೃತಿ ೨೦೧೮

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದ ೧೨೫ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ದಿ. ೭-೧೦-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಬ್ಬ

Leave a Reply