ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೨

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೨
ರಾಗ : ಸಲಗವರಲಿ ತೋಡಿ
ತಾಲ : ಧೃತ್ ಏಕತಾಲ
ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply