ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೩

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೩ 

ಕನ್ನಡ ಭಜನ

ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply