ಮುದ್ರಣದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು, ಒಂದು ಚರ್ಚೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುದ್ರಣದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು, ಒಂದು ಚರ್ಚೆ

ದಿನಾಂಕ:೨೫.೦೭.೨೦೧೯, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ೧೦.೩೦

ಸ್ಥಳ:ನಯನ ರಂಗಮಂದಿರ,ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,ಕನ್ನಡ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಉದ್ಘಾಟನೆ:ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಚ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ,ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು

ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿಗಳು:ಶ್ರೀ ನಿಡಸಾಲೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಂಘ(ರಿ.)

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಕಂಬತ್ತಳ್ಳಿ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘ(ರಿ.)

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ:ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿನ್ಯಾಸ:ಶ್ರೀಕೆ.ಎಲ್.ರಾಜಶೇಖರ್

ಪದ ದೋಷಗಳು:ಶ್ರೀ ಜಿ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ

ಕರಡು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:ಶ್ರೀಕೆ.ರಾಜಕುಮಾರ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ,

ಶ್ರೀ ಆರ್.ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ,ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು,ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು,ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಧಿಕಾರ

 

Leave a Reply