ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಾಯೋಆಟ ಹಾಗೂ ಅಲಿಬಾಬಾ

ನಟನ ರಂಗಶಾಲೆ , 11 . 01 . 2020ರ  ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ದ . ರಾ . ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಯೋಆಟ ವಿನ್ಯಾಸ , ನಿರ್ದೇಶನ : ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ , ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ , ಕೊಡಗು 12 . 01 . 2020 ಸಂಜೆ 6 . 30ಕ್ಕೆ ಡಾ . ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಅಲಿಬಾಬಾ ಸಂಗೀತ : ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸ , ನಿರ್ದೇಶನ : ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸ್ಥಳ : ನಟನ ರಂಗಶಾಲೆ , ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ , ಮೈಸೂರು 9945555570 , 9480468327 , 7259537777

Leave a Reply