ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ – ಪಂಪ ಭಾರತ

ಅನ್ವೇಷಣ ಕೂಟ, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ, ಜಿ.ಬಿ.ಜೋಶಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಧಾರವಾಡ

ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ೨೯,ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ – ಪಂಪ ಭಾರತ (ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ)
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು : ಡಾ.ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಬ್ಬದ

Leave a Reply