Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

2. ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊಡ್ಕಿಂಡಿ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಪಂಡಿತ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಡಖಿಂಡಿ
ರಾಗ – ಬೃಂದಾವನೀ ಸಾರಂಗ ಮತ್ ತಾಲ್
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಪಂಡಿತ ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್

Leave a Reply