3. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ
ರಾಗ – ಗುಣಕಲಿ, ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ ತೀನತಾಲ್
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ್

Leave a Reply