6. ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ
ರಾಗ – ಸಾವರೇ ಐಜಯ್ಯೋ
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ- ಪಂಡಿತ ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್ , ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply