ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೨ – ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೨ – ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ
ಪದ್ಮರಾಜ ದಂಡಾವತಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ
ಸಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ನಟರಾಜ ಹುಳಿಯಾರ

Leave a Reply